Základné obchodné podmienky


Dodacie podmienky:

  • Základné rozmerové rady  -   odber zo skladu,
  • Špeciálne rozmery  -   14 dní,
  • doprava   -  zberná služba
                     pri vyťažení vozidla doprava do skladu odberateľa


Platobné podmienky    

  • Prevodný príkaz, splatnosť 30 dní


Možnosť dohody osobitných platobných a rabatových podmienok